Solucionari No val a badar! (6a edició)

Consulteu el solucionari d'aquesta edició

Consulteu el solucionari de la sisena edició de la gimcana de llengua No val a badar!, la resposta correcta està indicada en color verd.